Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 10/2011

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định đang hoạt động tại tên miền chính thức www.binhdinh.gov.vn từ ngày 14/7/2011.

Tỉnh Bình Dương: Phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020”

Ngày 02/11/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành quết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2010”.

Tỉnh Thái Nguyên: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2012

Ngày 4/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012.

Tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 9/2011

Trong tháng 9/2011, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định hoạt động tương đối ổn định về mặt kỹ thuật.

Tỉnh Cao Bằng: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 1965/KH-UBND ngày 23/9/2011 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012.
Trang 6 trong 7 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25