Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2012.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa đã rất quan tâm đến việc thúc đẩy và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và đã đạt được những thành tựu nhất định.
Trang 7 trong 7 << < 1 2 3 4 5 6 7

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25