Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 403
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 403
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189
  • RSS

Bến Tre: Sử dụng thư điện tử trong cơ quan nhà nước

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định về quy chế, quản lý sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Đắk Lắk đưa email tới cấp xã

Hiện Đắk Lắk đã thiết lập được 3.382 hộp thư điện tử cho các sở ban, ngành, CBCNVC của tỉnh.

Bộ Nội vụ: Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử

Ngày 22/6, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BNV vê việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Bộ Nội vụ.

Tỉnh Bắc Kạn: Báo cáo tình hình triển khai chỉ thị số 34/2008/CT-TTg

Thực hiện công văn số 476/BTTTT-UDCNTT Ngày 23/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ngày 02/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có báo cáo về tình hình thực hiện như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/5/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Theo báo cáo, kết quả Bộ đã đạt được:

Ủy ban Dân tộc: báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg

Ngày 11/5/2010, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/4/2010, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các đơn vị như sau:
Trang 3 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25