Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 67
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189
  • RSS

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An ban hành công văn về việc gửi văn bản qua hộp thư điện tử

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 03/9/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 621/STTTT-BCXD gửi phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã về việc gửi văn bản qua thư điện tử. Văn bản đã quy định cụ thể:

Tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CTTTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử

Ngày 31/7/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CTTTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 – 2010.
Trang 4 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25