Tiêu đề câu hỏi thành viên tên 01 

Hỏi bởi: Tên hiển thị | Ngày gửi: 18/12/2015
Lượt xem (1649)
CÂU HỎI:

Nội dung câu hỏi thành viên tên 01

CÂU TRẢ LỜI:

ggggggggggggggggggggggg

Tiêu đề câu hỏi admin 

Hỏi bởi: Quản trị viên | Ngày gửi: 18/12/2015
Lượt xem (1082)
CÂU HỎI:

Nội dung câu hỏi admin

Trang 2 trong 2 << < 1 2

Danh sách câu hỏi vi phạm

câu hỏi vi phạm 

Hỏi bởi: Bùi Văn Triều | Ngày gửi: 03/02/2016
Lượt xem (3070)
CÂU HỎI:

câu hỏi vi phạm

Thông báo: đã vi phạm

Câu hỏi vp 

Hỏi bởi: 123 | Ngày gửi: 13/01/2016
Lượt xem (2687)
CÂU HỎI:

Nội dung câu hỏi cho phòng kế hoạch

Thông báo: Câu hỏi sai lỗi chính tả, không hiểu nội dung câu hỏi

biên tập viên hỏi 

Hỏi bởi: Biên tập viên | Ngày gửi: 07/01/2016
Lượt xem (3572)
CÂU HỎI:

Xu hướng công nghệ nào được quan tâm nhiều nhất hiện nay?

Thông báo: Thông báo câu hỏi vi phạm quy chế của biên tập viên

câu hỏi cho thông báo 

Hỏi bởi: Họ tên | Ngày gửi: 18/12/2015
Lượt xem (2105)
CÂU HỎI:

Nội dung câu hỏi cho thông báo

Thông báo: Câu hỏi không dấu

ddddddddddd 

Hỏi bởi: tulq | Ngày gửi: 18/12/2015
Lượt xem (2408)
CÂU HỎI:

ddddddddddddddddđ

Thông báo: Not gut 1

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25