Ứng dụng CNTT trong tài chính công nhìn từ điểm sáng TABMIS

31/12/2015

ICTnews - Số liệu thống kê của Cục Tin học và Thống kê tài chính cho thấy hiện ngành tài chính đã tin học hóa hơn 95% nghiệp vụ, với hơn 100 ứng dụng phần mềm được triển khai toàn ngành

Xem thêm

Bài học kinh nghiệm trong tổ chức ứng dụng CNTT ở Bắc Giang

30/10/2015

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản tỉnh Bắc Giang đã ở trong giai đoạn đầu của lộ trình xây dựng chính quyền điện tử trong toàn tỉnh. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhân. 100% các cơ quan thuộc UBND tỉnh và 10/10 huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng (05 huyện liên thông tới cấp xã). 10/10 huyện, thành phố, 100% các Sở, ngành có thủ tục hành chính công đã triển khai Một cửa điện tử; 8 huyện liên thông đến cấp xã, 01 sở liên thông đến cấp huyện; 50% xã đã triển khai Một cửa điện tử. Từ năm 2009, Bắc Giang đã triển khai gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

Xem thêm
Giải đáp - hỗ trợ
ĐĂNG CÂU HỎI