Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 có nhiệm vụ:

1.   Tiếp nhận và tổ chức quản lý các kết quả của Đề án 112 theo các quy định của pháp luật;

2.   Làm đầu mối công tác để quan hệ với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các công việc liên quan đến Đề án 112;

3.   Tổ chức đánh giá, quản lý các kết quả Đề án 112, nghiên cứu xây dựng phương án hoạt động tiếp theo của Ban;

4.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin giao.

*Liên hệ:

Số 6B, Chùa Một Cột, Hà Nội
Điện thoại: (84) 08048596
Fax: (84) 08048299

*Lãnh đạo:

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại: (84) 0808596
Fax: (84) 08048299
E-mail: tuannm@mic.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại: (84) 08048136
Fax: (84) 08048299
E-mail: ntmhanh@mic.gov.vn

1643 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25