Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2014 

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 3531/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2014.

Biểu mẫu báo cáo được tải về tại đây:

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ;

 

2. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

3. Khung báo cáo triển khai các dự án quy mô quốc gia theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg;

 

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày01/02/2015theo địa chỉ:

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

 

Thư điện tử tiếp nhận báo cáo: aita@mic.gov.vn

5762 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25