Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

          Để thúc đẩy triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0). Ngày 28/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2384/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

 

Tài liệu Hướng dẫn mẫu Đề cương tải về tại đây:

 

1. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ;

 

2. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

 

Trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham khảo tài liệu trên để xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn, giải đáp (Liên hệ: đ/c Nguyễn Phú Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa, ĐT: 0912.373.907; email:nptien@mic.gov.vn).

2013 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25