Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử 

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.

Để tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 03/12/2008 về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Một trong những nội dung cơ bản trong các Chỉ thị trên là các cơ quan, tổ chức tăng cường triển khai, đảm bảo hạ tầng cung cấp và duy trì hộp thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và tăng cường triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, tổ chức các cấp từ Trung ương đến địa phương để các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi công việc nhằm giảm thiểu sử dụng văn bản giấy, góp phần tăng hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian gửi nhận văn bản, tài liệu, tiết kiệm chi phí hành chính, hướng tới thực hiện mục tiêu đạt “60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử” vào năm 2015 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ kết quả báo cáo năm 2013 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 34 và Chỉ thị số 15 của các địa phương cho thấy nhiều địa phương đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả cụ thể trong việc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nổi bật là kết quả cung cấp hộp thư điện tử công vụ và kết quả triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trong đó điển hình là các địa phương: tỉnh An Giang, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Đà Nẵng đã triển khai hạ tầng đảm bảo duy trì, cung cấp hộp thư điện tử công vụ cho 100% CBCC các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện đến cấp tỉnh và cung cấp 100% hộp thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường; 100% các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã đã triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Việc cung cấp hộp thư điện tử công vụ cho các cơ quan, đơn vị, CBCC và triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, tổ chức đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí hành chính cho các cơ quan, tổ chức. Qua đánh giá thực tế tình hình ứng dụng CNTT năm 2013 tại một số đơn vị cấp sở, huyện tại các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi/nhận, trao đổi các văn bản, tài liệu như giấy mời, thông báo mời họp, tài liệu họp, công văn, báo cáo trong hoạt động hàng ngày của các cơ quan, đánh giá sơ bộ tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng/năm (bao gồm chí phí giấy tờ, in ấn, văn phòng phẩm,...). Với mức độ sử dụng như trên nếu tính trung bình toàn tỉnh/thành phố tiết kiệm chi phí hành chính lên tới hàng tỷ đồng. Trong trường hợp tài liệu, văn bản trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức; trong nội bộ các cơ quan, tổ chức được sử dụng hoàn toàn dạng điện tử ước tính trung bình một năm mỗi tỉnh, thành phố có thể tiết kiệm chi phí hành chính bao gồm giấy tờ, in ấn, chi phí phát hành hàng chục tỷ đồng/năm.

Căn cứ các kết quả đạt được của các tỉnh, thành phố, ngày 07/4/2014 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã Quyết định tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Danh sách bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: tỉnh An Giang, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Hà Tĩnh.

1514 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25