Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 424
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 424
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Bộ Tư Pháp: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tư Pháp đã chú trọng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp phần mềm, đào tạo nhân lực, ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử.

Tính đến hết tháng 6/2013, tỷ lệ các đơn vị được trang bị hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành đạt 100%; tỷ lệ các đơn vị xây dựng Trang/Cổng thông tin điện tử đạt 54%. Ước lượng tỷ lệ trao đổi văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ hiện nay đạt 98% (tỷ lệ trao đổi song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử).

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được Bộ Tư Pháp đặc biệt quan tâm. Ngoài việc thường xuyên trang bị các phần mềm diệt virus, thiết bị bảo mật – Bộ còn thiết lập hệ thống vận hành an toàn và cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn thông tin và khắc phục nhanh chóng, bảo toàn dữ liệu khi có sự cố xẩy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai sử dụng thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản và điều hành còn tồn tại một số mặt hạn chế. Vẫn còn một số đơn vị chưa sử dụng rộng rãi và thường xuyên hệ thống quản lý văn bản, điều hành và hồ sơ lưu trữ của Bộ dẫn đến công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng chưa được chú trọng. Việc chỉ đạo, triển khai Hệ thống quản lý văn bản, điều hành và hồ sơ lưu trữ của một số đơn vị còn chưa thật sự được quan tâm và hưởng ứng sâu sát.

Toàn văn Báo cáo tải về tại đây.

978 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25