Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 431
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 431
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Trung tâm Chính phủ điện tử

Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Trung tâm Chính phủ điện tử có tên giao dịch tiếng Anh là: E-GovernmentCenter. Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chính phủ điện tử có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ban Quản lý kết quả Đề án 112

Ban Quản lý kết quả Đề án 112 là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông(nay là Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25