Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 399
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 399
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Đài Tiếng nói Việt Nam: Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện 

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Để việc thực hiện Chỉ thị được tốt hơn, ngày 14/3/2013, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 455/CT-TNVN về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã triển khai cấp phát cho gần 90% cán bộ, viên chức của Đài được cấp hộp thư điện tử có tên miền .vn góp phần tích cực phục vụ cho công việc.

Đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ thị Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên, đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, viên chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc chuyên môn; nâng cao ý thức, nhận thức về tác dụng và hiệu quả trong việc sử dụng thư điện tử; Giao dịch công việc trong Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ sử dụng hộp thư điện tử do Đài cấp phát, không sử dụng các hộp thư điện tử do nước ngoài cung cấp.

Ngoài ra, từng bước áp dụng các quy trình xử lý văn bản điện tử theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ Phát thanh (RITC) đảm bảo tốt hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của Đài Tiếng nói Việt Nam, đảm bảo các dịch vụ công nghệ thông tin hoạt động tốt và áp dụng tốt các quy trình xử lý văn bản điện tử.

986 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25