Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 420
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 420
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Đắk Lắk: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 19/07/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 66/BC-STTTT về việc Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ các cơ quan có mạng nội bộ và kết nối Internet đạt 100%; Tỷ lệ CB,CC,VC được trang bị máy tính làm việc ở các cấp tỉnh, huyện, xã tương ứng là 100%, 90% và 50%; 100% công chức cấp tỉnh, huyện và 50% công chức cấp xã đã được cấp hộp thư điện tử của tỉnh. Việc trao đổi văn bản qua hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã góp phần tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả trong cơ quan nhà nước.

 

Tuy đã đạt được một số kết quả khả quan, song trong quá trình triển khai thực hiện 02 Chỉ thị trên, tỉnh Đắk Lắk còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, quy chế quản lý, khai thác sử dụng và vận hành hệ thống thư điện tử của tỉnh chưa được ban hành kịp thời. Các thiết bị hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của tỉnh được hưởng thụ từ đề án 112 có thời gian sử dụng quá lâu, chưa được nâng cấp nên thường xuyên xẩy ra sự cố. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo các đơn vị và cán bộ công chức chưa thực sự quan tâm sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản điều hành trong công việc. Chưa có chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ chuyên trách về CNTT phù hợp, nên đội ngũ về cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước còn thiếu và yếu, khó đáp ứng nhiệm vụ phát triển hệ thống và ứng dụng CNTT.

Toàn văn Báo cáo tải vềtại đây

986 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25