Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

 

Năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành Điều tra thí điểm Điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

Toàn văn các phiếu điều tra đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Đối với các tổ chức kinh tế: Phiếu 01

 

2. Đối với các cơ quan hành chính: Phiếu 02

 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp: Phiếu 03

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: nlminh@mic.gov.vn (đ/c Nguyễn Lê Minh) vàlvhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Việt Hưng)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với đ/c Nguyễn Lê Minh, số điện thoại: 0972.074.186 và đ/c Lê Việt Hưng số điện thoại: 0913.078.789

1753 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25