Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Đồng Nai: Ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 

Ngày 24/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 5908/KH-UBND về việc thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 24/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 5908/KH-UBND về việc thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Đồng Nai.

 

Dự kiến tổng số thủ tục hành chính của toàn tỉnh Đồng Nai phải cung cấp trong thời gian tới là 1254. Lộ trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp đến năm 2015 theo trình tự là: năm 2013 sẽ triển khai thí điểm 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện tại 6 đơn vị. Đến năm 2014, tỉnh sẽ tập trung triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện tại tất cả các đơn vị còn lại trực thuộc UBND tỉnh và 11 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Công tác tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu triển khai nâng cấp thành dịch vụ công mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính sẽ được tiến hành thực hiện vào năm 2015.

Định hướng đến năm 2015, tỉnh sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính cấp xã; tiếp tục nghiên cứu triển khai một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

1324 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25