Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 418
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 418
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Khánh Hòa: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được quan tâm, đầu tư. Phần lớn các cơ quan nhà nước của tỉnh đã triển khai hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điện tử phục vụ công tác chuyên môn.

 

Mặt khác, đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc tăng cường sử dụng thư điện tử, tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tỷ lệ văn bản, tài liệu điện tử được trao đổi qua mạng giữa cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngày càng tăng, giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, Bộ phần mềm một cửa điện tử đã được tỉnh đầu tư xây dựng trên nền tảng phần mềm nguồn đóng, được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh. Các hệ thống sau khi đưa vào sử dụng đều hoạt động tốt và ổn định. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngoài việc trang bị các hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin như Hệ thống tường lửa, thiết bị cân bằng tải, các thiết bị kiểm soát truy cập ứng dụng và phòng chống xâm nhập trái phép, Hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu…Trong năm 2013, tỉnh sẽ tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC27001:2008 nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng và ứng dụng của Trung tâm dữ liệu

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thống nhất sử dụng Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh và Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước để triển khai các ứng dụng CNTT tại các cơ quan…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các Chỉ thị trên, tỉnh cũng gặp một số những khó khăn vướng mắc. Một số cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức chưa có ý thức, quyết tâm cao trong việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, văn bản điện tử trong công việc. Chưa có các quy định, hướng dẫn cụ thể để tích hợp chứng thực chữ ký số vào các hệ thống thông tin; việc triển khai chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ còn chậm.

Toàn văn Báo cáo tải về tại đây.

 

 

961 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25