Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Khánh Hòa: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Ngày 08/04/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 1987/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sử dụng thư điện tử, văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, địa phương, các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc chỉ được sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ để thực hiện các giao dịch điện tử phục vụ công việc; chấm dứt việc sử dụng các tài khoản thư điện tử không chính thức phục vụ công việc hoặc làm địa chỉ giao dịch với cơ quan, tổ chức, công dân.

Bên cạnh đó, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không tiếp nhận, xử lý đối với văn bản phát hành từ các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh vi phạm quy định về việc sử dụng thư điện tử công vụ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xem xét, xử lý, kỷ luật theo thẩm quyền các trường hợp, cán bộ, công chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện không nghiêm túc việc sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ công việc; Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai sử dụng thư điện tử công vụ tại cơ quan, địa phương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng được giao nhiệm vụ cụ thể tại Văn bản này.

1623 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25