Khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 

Ngày 07/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 56/BTTTT-ƯDCNTT gửi các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước.

 

Toàn văn nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách CNTT, giám đốc đơn vị chuyên trách CNTT, cán bộ chuyên trách về CNTT tải về tại đây.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ động áp dụng và triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng này theo điều kiện thực tế của mình.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan phản  ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) để được hướng dẫn giải quyết.

1378 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25