Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 419
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 419
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Nghệ An: Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Hiện trạng trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng được cải thiện đáng kể. 100% đơn vị được trang bị hệ thống thư điện tử; 58,3% đơn vị được trang bị hệ thống quản lý văn bản điều hành. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong công việc tại các cấp đạt 56%; 95% cán bộ trong các cơ quan nhà nước đã được cấp hộp thư điện tử công vụ; 55% văn bản của các đơn vị được trao đổi qua hệ thống thư điện tử công vụ trên toàn tỉnh…

 

Trong quá trình triển khai thực hiện các Chỉ thị trên, tỉnh Nghệ An còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa được tỉnh chú trọng đầu tư và quan tâm đúng mức. Công tác ngăn chặn hạn chế việc xâm nhập và tấn công hệ thống được triển khai thường xuyên và có cán bộ trực hệ thống nhưng chưa có hệ thống firewall riêng. Ngoài ra, hệ thống cũng chưa được trang bị phần mềm diệt virus; hệ thống chống phát tán thư rác và chống virus cho mail server đã hết hạn bản quyền, chưa được đầu tư mới nên thường xuyên bị phát tán thư rác. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo mật an toàn thông tin đang sử dụng là của dự án đầu tư ban đầu, chưa được đầu tư nâng cấp tương xứng với quy mô của hệ thống thư điện tử của toàn tỉnh…

Mặt khác, nhiều cán bộ, công chức chưa có thói quen sử dụng thư điện tử trong công việc; kinh phí dành cho ứng dụng CNTT nói chung và ứng dụng hệ thống thư điện tử nói riêng còn hạn hẹn là những khó khăn không nhỏ đối với tỉnh.

Toàn văn Báo cáo tải về tại đây.

948 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25