Phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế điện tử

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu sơ bộ về phương pháp đánh giá tiềm năng và lợi ích của các dự án y tế khi ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hỗ trợ hệ thống y tế khu vực công (public sector health) trong việc phát triển. Bài viết có đề cập đến một loạt các lợi ích tiềm năng cho những người đang quan tâm đến việc phát triển hệ thống thông tin về sức khoẻ trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử cũng như cung cấp các giải pháp cho các vấn đề này. Những giải pháp này đã được phát triển và nghiên cứu thông qua sự kết hợp của các nghiên cứu tại IDPM (Viện nghiên cứu phát triển chính sách và quản lý của đại học Manchester, Anh), cùng các viện nghiên cứu tại địa phương, các cuộc thảo luận của các chuyên gia. Ngoài ra, trong bài này cũng tổng hợp một số phương pháp giúp cho việc đánh giá tiềm năng của các dự án y tế điện tử nếu quý vị độc giá có ý định triển khai trong tương lai.

Chia sẻ thông tin để có những dịch vụ công tốt hơn - Kinh nghiệm chính phủ điện tử của Hàn Quốc

Thông tin được sử dụng ở tất cả các cấp chính quyền để thực hiện các dịch vụ công. Thu nhập, xử lý, chia sẻ thông tin rất cần thiết để hỗ trợ các chương trình và cung cấp các dịch vụ. Trong bối cảnh như vậy, việc xử lý, quản lý và chia sẻ thông tin có hiệu quả là một thách thức đối với mọi Chính phủ. Chia sẻ thông tin, đặc biệt đã hướng các Chính phủ đi vào hành động cung cấp các dịch vụ đồng bộ một cách kịp thời và hiệu quả giữa các tổ chức, trong khi vẫn bảo vệ được sự an ninh và tính riêng tư.

Kinh nghiệm triển khai văn phòng điện tử ở Mantralaya, Mumbai, Ấn Độ

Ngày 21/5/2012, một trận hỏa hoạn không lường trước đã xảy ra tại Mantralaya, Mumbai, Ấn độ đã thiêu cháy tất cả các tài liệu của 18 phòng ban trong cơ quan nhà nước. Đây là một sự kiện đã ảnh hưởng lớn đến chính quyền Mantralaya quyết định ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng bằng việc quyết tâm triển khai xây dựng văn phòng điện tử. Sau sự kiện này, chính quyền Mantralaya đã quyết định số hóa toàn bộ các hồ sơ tài liệu từ năm 2009 trở đi và đến tháng 6/2012, quyết định đã được thực hiện di chuyển các hồ sơ này vào lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 > >>
ĐĂNG CÂU HỎI