Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 422
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 422
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Quảng Trị: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

Nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng để xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Ngày 16/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban,ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước. Đồng thời tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Bên cạnh đó cần đảo bảo các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước như tận dụng các hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng hiện có để quản lý, điều hành công việc, trao đổi các văn bản điện tử quan mạng trong nội bộ và giữa các cơ quan; bảo đảm các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, lưu trữ đầy đủ các văn bản điện tử phục vụ xử lý, điều hành công việc và tra cứu thông tin qua mạng; Xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị , bảo đảm không trùng lặp với việc triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành;

Để đảm bảo thực hiện thành công những nhiệm vụ trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan các cấp phải gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; thường xuyên chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trực thuộc sử dụng văn bản điện tử phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Đặc biệt là quán triệt chỉ đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc gửi kèm văn bản điện tử song song cùng văn bản giấy khi trình hồ sơ đến các cấp có thẩm quyền nhằm tiến tới xử lý, trao đổi công việc chủ yếu qua môi trường mạng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp, trước tiên cần thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; đăng ký và sử dụng hộp thư điện tử công vụ với địa chỉ tên miền “quangtri.gov.vn” để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; ngoài việc thay đổi thói quen làm việc thủ công để hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại và hiệu quả thì còn phải chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

2427 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25