Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức để trao đổi văn bản, tài liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 về việc “tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước” và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước”, thời gian qua, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt ban hành văn bản về việc tăng cường sử dụng hộp thư điện tử tên miền .gov.vn.
Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức để trao đổi văn bản, tài liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 Theo đó, Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị các cấp trực thuộc tỉnh tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức xxx.gov.vn. Đồng thời, giao sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh các quy chế, giải pháp giảm thiểu sử dụng việc sử dụng các hộp thư điện tử không chính thức để trao đổi văn bản trong công việc. Đây được xem là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước bằng hệ thống thư điện tử.

 

Toàn văn các văn bản tải về:

1. Văn bản số 2084/UBND-CNTT ngày 24/03/2014 của UBDN tỉnh Thanh Hóa

2. Văn bản số 45/STTTT-CNTT ngày 13/03/2014 của Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long

3. Văn bản số 167/STTTT-CNTT ngày 31/03/2014 của Sở TT&TT Thành phố Hải Phòng

4. Văn bản số 328/STTTT-CNTT ngày 28/03/2014 của Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa

5. Văn bản số 1829/UBND-KTN ngày 10/03/2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng

6. Văn bản số 126/STTTT-CNTT ngày 21/03/2014 của Sở TT&TT tỉnh Bình Phước

1926 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25