Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 424
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 424
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan nhà nước đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, nhưng trên thực tế - phần lớn các văn bản vẫn được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí, công tác xử lý, điều hành công việc qua mạng của lãnh đạo các cấp rất ít được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này và tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử; đồng thời chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22 tháng 05 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị từ cấp đơn vị trực thuộc tại các Bộ, từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện tại các địa phương trở lên phải sử dụng thư điện tử để Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó Chỉ thị đã chỉ rõ các loại văn bản phải trao đổi qua môi trường mạng (thư điện tử, trang/cổng thông tin điện tử) là: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cùng với quy định về trao đổi văn bản điện tử, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan nhà nước phải bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước bằng cách tận dụng hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm hiện có. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước cũng phải từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, một số cơ quan, đơn vị đã ban hành những văn bản pháp lý nhằm thúc đẩy, quy định và hướng dẫn về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiêu biểu có Bộ Y tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính… Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu có tỉnh Bình Phước, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội,…

Qua gần 1 năm triển khai, thực hiện – các cơ quan, đơn vị đã bước đầu tạo được môi trường làm việc điện tử hiện đại, tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý điều hành công việc. Đồng thời thay đổi nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về phương thức làm việc. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản; chú trọng hơn trong việc nâng cấp hệ thống quản lý văn bản, điều hành và hồ sơ lưu trữ, giám sát nhằm mục đích từng bước chuyển sang giao dịch bằng văn bản điện tử. Đồng thời, đối với những văn bản nội bộ - các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và sử dụng tối đa Cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và hệ thống thư điện tử để gửi, nhận văn bản. 
Tỉ lệ văn bản được trao đổi trên môi trường mạng đã tăng đáng kể…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được thì việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Cụ thể, công nghệ phần mềm ứng dụng vào công tác hành chính, văn phòng ngày càng tiến bộ nhưng hạ tầng kỹ thuật còn yếu và thiếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Mặt khác, tại một số cơ quan, đơn vị - việc sử dụng văn bản nội bộ hiện tại đã được triển khai nhưng những loại văn bản, tài liệu kèm theo với số lượng lớn vẫn phải được trao đổi bằng hình thức giấy tờ truyền thống gây lãng phí thời gian và chi phí công tác xử lý; tính pháp lý của các văn bản điện tử chưa được quy định rõ tại các văn bản quy phạm pháp luật nên file điện tử gửi kèm theo văn bản giấy thực sự đã gây nên sự lãng phí lớn.

Hiện nay, một số thủ tục liên quan đến các lĩnh vực như cấp hộ chiếu, visa, thanh quyết toán tài chính…chưa được các cơ quan chức năng quản lý liên quan chấp nhận sử dụng văn bản điện tử để làm thủ tục. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Một hạn chế nữa là văn bản điện tử thường bị gửi chậm và nhiều khi chưa thống nhất với văn bản giấy nên gây ra khó khăn cho việc xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và lưu trữ, khai thác hồ sơ điện tử sau này.

1035 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25