Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 394
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 394
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Thành phố Đà Nẵng: Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, công tác tăng cường sử dụng và trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng đã được triển khai quyết liệt tại tất cả các cấp.

Cơ quan quản lý chuyên ngành là Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện, đồng thời tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng. Đến nay, việc sử dụng thư điện tử và trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng nhìn chung đã đạt được những kết quả tương đối khả quan.

 

Đối với Hạ tầng CNTT, hầu hết các hệ thống thông tin hỗ trợ trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng như Hệ thống thư điện tử, hệ thống QLVB&ĐH, Cổng/trang thông tin điện tử chuyên ngành đều đã được đầu tư hoàn chỉnh và hoạt động ổn định, hiệu quả tại tất cả các cấp. Tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử và hệ thống QLVB&ĐH trong công việc đạt 100%.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và đầu tư một số trang thiết bị và phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chuyên dụng. Hệ thống văn bản quy định về việc sử dụng thư điện tử và trao đổi văn bản điện tử đã được ban hành đầy đủ, kịp thời và được triển khai áp dụng nghiêm túc.

Tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng việc sử dụng thư điện tử và trao đổi văn bản điện tử qua mạng trong các cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, đội ngũ chuyên viên về CNTT có trình độ cao vẫn còn rất mỏng, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn thiếu cán bộ chuyên trách về CNTT, lại phần lớn kiêm nhiệm nhiều công việc, nhất là thiếu cán bộ lãnh đạo CNTT và cán bộ quản lý CNTT có bản lĩnh nghề nghiệp và chuyên môn cao. Đặc biệt, do chưa có quy định về biên chế cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT tại cấp xã, phường nên nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT nói chung và việc tăng cường sử dụng thư điện tử, trao đổi văn bản điện tử ở cấp xã, phường còn gặp rất nhiều cản trở.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số lãnh đạo, cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chưa quan tâm, nhận thức đúng mức vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ứng dụng CNTT, dẫn đến việc sử dụng một số hệ thống thông tin còn hạn chế, chưa đồng bộ...

Mục tiêu đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng là hoàn thành việc triển khai mô hình chính quyền điện tử ở mức tiên tiến. Nhằm tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng CNTT, tăng cường sử dụng thư điện tử và trao đổi văn bản điện tử để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra - Thành phố Đà Nẵng đã có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể gửi Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan.

Chi tiết Báo cáo tải về tại đây.

963 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25