Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 420
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 420
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Hà Tĩnh: Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015”

Ngày 23/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến 2015”.

Đồng Nai: Báo cáo đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đồng Nai: Báo cáo đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tiền Giang: Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày 11/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Đồng Nai: Ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

Ngày 24/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 5908/KH-UBND về việc thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Đồng Nai.

Phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Ngày 7 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban.

Quảng Trị: Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Ngày 09/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Sơn La: Cấp 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 2015

Đến thời điểm hiện nay, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Sơn La đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La ở mức độ 2 bao gồm: Thông tin về dịch vụ hành chính công, quy trình, thủ tục, mẫu biểu, thời gian, đơn vị thực hiện.

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Chiều ngày 21/6, Tổng cục Môi trường (Văn phòng Tổng cục) đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25