Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 431
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 431
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189
  • RSS

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.

Vĩnh Phúc: Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Vĩnh Phúc là thành phần trong hệ thống thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc, được cài đặt, quản trị tại Trung tâm Hạ tầng thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) sử dụng trên mạng Internet với tên miền mail.vinhphuc.gov.vn. Hệ thống thư công vụ này cho phép người dùng gửi, nhận thư điện tử sử dụng các phần mềm thử điện tử trên máy trạm. Nhằm nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND.

Quảng Trị: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, khắc phục sự yếu kém, trì trệ trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm hiệu quả phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng, dân chủ và hiện đại, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng để xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Ngày 16/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh: Ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 756/QĐ-UBND. Định dạng văn bản điện tử được quy định cụ thể cho từng loại văn bản như định dạng các tài liệu văn bản *.txt,*.rtf; *.doc; *.docx; *.odt; Các tài liệu bảng tính có định dạng *.csv; *.xls; *.xlsx; *.ods; Các tài liệu chỉ đọc có định dạng *.pdf và các tài liệu dạng ảnh, đồ thị, đồ họa chuyên ngành.

Gia Lai: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Ngày 18/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức để trao đổi văn bản, tài liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 về việc “tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước” và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước”, thời gian qua, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt ban hành văn bản về việc tăng cường sử dụng hộp thư điện tử tên miền .gov.vn.

Khánh Hòa: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 08/04/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 1987/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thành phố Cần Thơ: Kế hoạch thực hiện việc trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến sử dụng văn bản điện tử. Những chính sách này đã góp phần làm thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước là những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Quảng Ngãi: Phê duyệt Lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc phê duyệt Lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 – 2015.
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25