Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Thông tin dịch vụ công

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Thông tin dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tiền Giang: Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 

Ngày 11/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu chính của Lộ trình là đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp; góp phần tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của tỉnh;  xác định và đưa ra lộ trình cụ thể về cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Bắt đầu Lộ trình bằng việc lập, phê duyệt và triển khai dự án nhằm nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 trở lên và tích hợp dịch vụ công mức độ 2 và 3 của các sở, ngành và UBND cấp huyện vào cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Mặt khác, các thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến danh mục dịch vụ công trọng điểm được rà soát, chuẩn hóa để có thể triển khai dưới dạng điện tử. Với mục đích trang bị các phần mềm tác nghiệp cơ bản liên quan đến các dịch vụ công trọng điểm trong danh mục - các cơ quan, đơn vị cần triển khai hoàn tất các dự án ứng dụng CNTT đã được phê duyệt.

Trong trường hợp một số đơn vị đã có trong lộ trình này nhưng chưa có chương trình, dự án, đề án hay hạng mục để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì tiến hành lập chương trình, dự án, đề án, hạng mục ứng dụng CNTT và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.

Với 179 huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn – dự kiến trong giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh Tiền Giang sẽ cung cấp 1.441 thủ tục hành chính. Trong đó, tối thiếu có 10 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4.

Định hướng đến năm 2020, cung cấp ít nhất 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ chủ yếu cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân          .

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, tỉnh chú trọng triển khai 06 giải pháp chính: (1) Giải pháp hành chính; (2) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ; (3) Giải pháp nhân lực; (4) Giải pháp tổ chức, triển khai; (5) Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng; (6) Giải pháp tài chính - trong đó, đặc biệt chú trọng vào các giải pháp (2), (3) và (5). Để triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo các tiêu chuẩn về xây dựng phần mềm, quy chuẩn kỹ thuật và gắn với các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Không những đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ cho tất cả các đơn vị, tỉnh cần có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đưa thiết bị đầu cuối Internet tốc độ cao, giá rẻ đến vùng sâu, vùng xa để mọi người dân có cơ hội tiếp cận với thông tin trên môi trường mạng.

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyến truyền, giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân và doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi hay qua các hội nghị, hội thảo…Khi có những chính sách ưu tiên và hướng dẫn sử dụng đầy đủ, dễ hiểu thì sẽ dễ dàng thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia sử dụng các dịch vụ.

 

 

 

1442 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25