Tiêu chuẩn RSS v1.0 và RSS v2.0 – Định dạng tệp tin 

Tiêu chuẩn RSS (Really Simple Syndication và Rich Site Summary) – là một định dạng dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML để chia sẻ nội dung dựa trên web. Sử dụng tiêu chuẩn này, các nhà quản trị web cung cấp các tiêu đề và nội dung mới một cách ngắn gọn và rõ ràng. Trong khi đó, người dùng có thể sử dụng trình đọc RSS (RSS readers) và ứng dụng tập hợp tin tức (news aggregators) để thu thập và theo dõi nguồn thông tin (feed) yêu thích của họ trong một chương trình hoặc một điểm tập trung. Nội dung xem trong RSS reader hoặc news aggregators được biết đến như là một bản tin RSS (RSS feed).

Tổng quan về RSS

Tiêu chuẩn RSS (Really Simple Syndication và Rich Site Summary) – là một định dạng dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML để chia sẻ nội dung dựa trên web. Sử dụng tiêu chuẩn này, các nhà quản trị web cung cấp các tiêu đề và nội dung mới một cách ngắn gọn và rõ ràng. Trong khi đó, người dùng có thể sử dụng trình đọc RSS (RSS readers) và ứng dụng tập hợp tin tức (news aggregators) để thu thập và theo dõi nguồn thông tin (feed) yêu thích của họ trong một chương trình hoặc một điểm tập trung. Nội dung xem trong RSS reader hoặc news aggregators được biết đến như là một bản tin RSS (RSS feed).

RSS là một họ các định dạng bản tin dữ liệu web được sử dụng để xuất bản các tác phẩm (works) được cập nhật thường xuyên - chẳng hạn như các entry blog (đường dẫn của một bài viết), tiêu đề tin tức, âm thanh và video - trong một định dạng chuẩn. Một tài liệu RSS (được gọi là "bản tin (feed)", "nguồn web (web feed)", hoặc "kênh (channel)") bao gồm văn bản đầy đủ hoặc tóm tắt với đặc tả dữ liệu (metadata) ví dụ như ngày xuất bản và tác giả.

RSS feeds cung cấp cho các nhà xuất bản tính năng để họ cung cấp nội dung tự động. Một định dạng tệp tin XML tiêu chuẩn cho phép thông tin được công bố một lần và được xem bởi nhiều chương trình khác nhau. RSS feeds cũng cung cấp cho độc giả tính năng cập nhật kịp thời từ các trang web ưa thích hoặc tập hợp các bản tin từ nhiều trang web vào một nơi.

Các định dạng RSS đã được phát triển từ rất sớm nhưng không được phổ biến rộng rãi. Ý tưởng cơ bản là cấu trúc thông tin các trang web trả lại được bắt đầu từ năm 1995 khi Ramanathan V. Guha (nhà khoa học máy tính người Ấn độ) và một số nhà nghiên cứu khác trong Tổ chức Công nghệ máy tính tiên tiến của Apple (Apple Computer's Advanced Technology Group) phát triển khung nội dung đặc tả (Meta Content Framework).

RDF Site Summary là phiên bản đầu tiên của RSS, được tạo ra bởi Dan Libby và Ramanathan V. Guha tại Netscape. Nó được phát hành tháng 3 năm 1999 để sử dụng trên các cổng thông tin My.Netscape.Com. Phiên bản này được gọi là RSS 0.9.

Tháng 7 năm 1999, Dan Libby của Netscape đã tạo ra một phiên bản mới, RSS 0.91, nhằm đơn giản hóa định dạng bằng cách loại bỏ thành phần Khung mô tả nguồn RDF (Resource Description Framework) và kết hợp các thành phần từ định dạng tổ chức tin tức của Dave Winer (một nhà phát triển phần mềm người Mỹ). Libby cũng đổi tên định dạng từ RDF Rich Site Summary và phác thảo các phát triển hơn nữa của các định dạng trong một "tài liệu tương lai".

Tháng 8 năm 2000, một nhóm tư nhân do Rael Dornfest tại O'Reilly đứng đầu đã phát triển RSS 1.0 như một đề nghị. RSS 1.0 dựa trên RFD và sử dụng không gian tên, hầu hết các thành phần của định dạng trước đó di chuyển vào các mô-đun. RSS 1.0 là phiên bản duy nhất được phát triển sử dụng tiêu chuẩn RDF của Hiệp hội web toàn cầu (World Wide Web - W3C).

Tháng 12 năm 2000, Winer phát hành RSS 0.92, công bố một tập hợp nhỏ của những thay đổi ngoài việc giới thiệu các thành phần đóng (enclosure), trong đó cho phép các tập tin âm thanh được thực hiện trong bản tin dữ liệu RSS và giúp kích hoạt podcasting (là một hình thức truyền thông kỹ thuật số bao gồm một chuỗi các tập âm thanh kỹ thuật số, đăng ký và tải về thông qua web hay xem trực tuyến với một máy tính hoặc thiết bị di động).

Tháng 9 năm 2002, Winer phát triển một phiên bản mới RSS 2.0, viết tắt của Really Simple Syndication. Để đảm bảo khả năng tương thích với RSS 0.92, hỗ trợ namespace chỉ áp dụng cho nội dung khác chứa trong một bản tin (feed) RSS 2.0 chứ không phải trong các thành phần (element) của RSS 2.0. Tuy nhiên, mãi đến tháng 7 năm 2003, RSS 2.0 mới được phát hành chính thức.

Hiện tại, RSS không có một phiên bản RSS chính thức nào được sử dụng. Theo thống kê tại website http://www.voicerss.org/rss/, có khoảng 50% bản tin RSS sử dụng RSS 0.91, 25% bản tin sử dụng RSS 1.0, 25% bản tin sử dụng cả 2 phiên bản RSS 0.9x và RSS 2.0.

Đặc điểm kỹ thuật

Cú pháp của RSS

Các quy tắc cú pháp của RSS 2.0 rất đơn giản và rất nghiêm ngặt. RSS là phương ngữ của XML, do đó, tất cả các tệp tin RSS phải phù hợp với đặc tả XML 1.0 (được xuất bản trên website của W3C).

Ở mức cao, một tài liệu RSS là một <rss> phần tử với một thuộc tính bắt buộc được gọi là phiên bản xác định phiên bản của RSS.

Phụ thuộc vào các phần tử <rss> là một phần tử đơn <channel>, trong đó có chứa thông tin về các kênh đặc tả (metadata) và nội dung của nó

Ví dụ về RSS

Các tài liệu RSS sử dụng cú pháp tự mô tả và đơn giản. Dưới đây là ví dụ về tài liệu RSS 2.0

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0">

    <channel>

        <title>W3Schools Home Page</title>

        <link>http://www.w3schools.com</link>

        <description>Free web building tutorials</description>

        <item>

            <title>RSS Tutorial</title>

            <link>http://www.w3schools.com/rss</link>

            <description>New RSS tutorial on W3Schools</description>

        </item>

        <item>

            <title>XML Tutorial</title>

            <link>http://www.w3schools.com/xml</link>

            <description>New XML tutorial on W3Schools</description>

        </item>

    </channel>

</rss>

Dòng đầu tiên trong tài liệu - khai báo XML - định nghĩa phiên bản XML và các ký tự mã hóa được sử dụng trong các tài liệu. Trong trường hợp này các tài liệu phù hợp với đặc điểm kỹ thuật XML 1.0 và sử dụng tập ký tự theo tiêu chuẩn ISO-8859-1 (Latin-1/Tây Âu).

Dòng tiếp theo là khai báo RSS trong đó xác định rằng đây là một tài liệu RSS (trong trường hợp này, RSS phiên bản 2.0).

Dòng tiếp theo chứa phần tử <channel>. Phần tử này được sử dụng để mô tả các bản tin dữ liệu RSS.

Phần tử <channel> có ba phần tử con như sau:

+ <title> - Xác định tiêu đề của kênh (ví dụ W3Schools Home Page)

+ <link> - Xác định các siêu liên kết đến kênh (ví dụ như http://www.w3schools.com)

+ <description> - Mô tả kênh (ví dụ trang web miễn phí xây dựng các hướng dẫn)

Mỗi phần tử <channel> có thể có một hoặc nhiều phần tử <item>.

Mỗi phần tử <item> xác định một bài viết hay "câu chuyện" trong các bản tin RSS. Phần tử <item> có ba phần tử con bao gồm: <title> - Xác định tiêu đề của sản phẩm (ví dụ như RSS Tutorial); <link> - Định nghĩa các siêu liên kết đến các mục (ví dụ như http://www.w3schools.com/rss); <description> - Mô tả sản phẩm (ví dụ như Hướng dẫn RSS mới về W3Schools)

Cuối cùng, hai dòng cuối cùng đóng các phần tử <channel> và <rss>.

6154 Go top

ĐĂNG CÂU HỎI