Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 400
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 400
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Quy đinh này được áp dụng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức và viên chức trên đại bàn tỉnh Đồng Nai

Theo đó, các loại văn bản quy định gửi, nhận điện tử bao gồm: Sao y, thư mời, thông báo, lịch công tác, công văn, báo cáo các cấp, những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, các tài liệu phục vụ cuộc họp, trao đổi phục vụ công việc, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo, trừ những văn bản mật.

Cơ quan nhà nước khi phát hành văn bản giấy gửi đến các cơ quan nhà nước khác ngoài việc gửi văn bản đến nơi nhận theo cách thông thường, phải gửi văn bản điện tử đến cơ quan có tên trong phần “nơi nhận”.

Quy đinh này góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản, giấy tờ không cần thiết; thực hiện tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Toàn văn Quy định v/v gửi nhận văn bản điện tử xem tại đây

1250 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25