Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trái trang Chỉ thị email

Thời tiết các vùng

Thống kê trái trang Chỉ thị email

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 397
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 397
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Trà Vinh: Ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ngày 23/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 756/QĐ-UBND. Định dạng văn bản điện tử được quy định cụ thể cho từng loại văn bản như định dạng các tài liệu văn bản *.txt,*.rtf; *.doc; *.docx; *.odt; Các tài liệu bảng tính có định dạng *.csv; *.xls; *.xlsx; *.ods; Các tài liệu chỉ đọc có định dạng *.pdf và các tài liệu dạng ảnh, đồ thị, đồ họa chuyên ngành.

Mặt khác, việc gửi, nhận văn bản điện tử phải đảm bảo 02 nguyên tắc chung: (1) Không áp dụng hình thức gửi, nhận văn bản điện tử đối với các văn bản theo quy định của pháp luật thuộc chế độ mật, tối mật, tuyệt mật; (2) Tất cả các văn bản hành chính khi được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký và đóng dấu theo quy định thì văn bản điện tử tương ứng có định dạng quy định tại Điều 2 của Quy định này gửi đến cơ quan, đơn vị qua phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp (M-Office) của tỉnh hoặc hệ thống thư điện tử của tỉnh có giá trị thực hiện tương đương văn bản giấy. Việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị với nhau thông qua phần mềm M-Office của tỉnh theo địa chỉhttp://mo.travinh.gov.vn. Trong trường hợp gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ của mỗi cơ quan bằng phần mềm M-Office nội bộ hoặc phần mềm khác thuận tiện cho việc trao đổi dữ liệu (đối với các cơ quan chưa triển khai phần mềm  M-Office nội bộ).

1949 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25