Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 

Thực hiện Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 17/8/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2634/BTTTT-THH hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2633/BTTTT-THH hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn quốc triển khai công tác xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 

Cục Tin học hoá đăng tải toàn văn hai công văn nêu trên và Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 để các đơn vị tham khảo, sử dụng.

 

Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tải về tại đây

 

Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 (gửi các tổ chức chính trị - xã hội) tải về tại đây

 

Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tải về tại đây

 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng và gửi Dự thảo Kế hoạch về Cục Tin học hoá- Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9/2015 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ bthang@mic.gov.vn) để Bộ thẩm định.

1346 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25